I 2011 var Gå På inne til rutinearbeid, der hun skulle gjøres klar for en ny sesong. Her ble det oppdaget at treverket i skroget hadde råteskader. For å finne ut hvor stort omfanget av skadene var, så måtte all innredningen i Gå På rives. Slik at man kom inn til spant og treverk.

Gå På ble deretter slept til Bømlo Skipsservice; for videre vurdering og kartlegging av skadene.

Skadeomfanget var stort og en avgjørelse måtte bli tatt; Skulle man restaurere henne? Eller var det ikke håp? Det ble konkludert med at Gå På representer kysthistorie, og at det hadde vært alt for sørgelig hvis hun skulle forsvinne. Prosjektet med å restaurere Gå På ble nå påbegynt. Hardanger Fartøyvernsenter tok på seg oppgaven med å restaurere henne. Dette ble da gjort i skikk med gamle trebåttradisjoner, i tillegg til at hun skal bli en båt for fremtiden.

Man var ikke sikker på om Gå På kunne klare å flyte inn til Hardanger. Så Gå På reiser inn til Hardanger og Norheimsund stående tørt på en lekter.

Gå På ankommer Hardanger Fartøyvernsenter, og flyter det siste stykket inn til slippen.

November 2012: Her er hun på plass og klar for et lengre restaureringsopphold.

Det er mye som må skiftes ut. Her er forstevnet tatt ut.

Spantene blir skiftet. De nye spantene blir laget etter mål, og hugget ut i eik

Kjølsvinet blir laget i stål. Dette er gjort for at skroget skal bli stivere og sikrere. Slik at hun blir en båt for fremtiden.

Huden blir også skiftet – Her kan man se alle trenaglene som må slås på plass for hånd.

Deretter begynner lasterommet med salong og lugarer å ta form.

Her er det nye dekket under bygging.

Dekket består av tre lag. Først blir det lagt et lag med tre, før det blir sveiset på et aluminiumsdekk – Til slutt blir det lagt furudekk på toppen.

Etter at alle trenaglene er slått inn, så blir huden slettet.

 

Driving

Her blir det drevet inn tjæret lintråd med settjern. Gamle planker drives med en tråd, mens de nye plankene får to tråder.

Etter endt driving blir natene videre fylt med linoljekitt i fribordet. Under vannlinjen nates med en kittblanding fremstillet etter en tradisjonell oppskrift fra 1903, fra båtbyggeren Johannes Selsvik  – et tjæreaktig stoff blandet av ulike ingredienser som Black Varnish, Zinkhvitt, kitt m.m.

Linoljekitten og undervanns sparkelen holder drevet på plass i nata, men har også en tettende funksjon.


 

Gå På i dag